Alderspensjon

Innhold

Mistet AFP pga feil hos NAV

30. mar 2020 · spørsmål

Gjelder tap av AFP i Fellesordningen etter feilinformasjon fra NAV. Opplever forskjellsbehandling fra NAV da kollega i eksakt samme situasjon har mottatt slik AFP. NAV har nå avslått klage fra meg i denne saken. Ønsker en vurdering av avslaget.

Les mer

Får ikke sendt søknad til Statens pensjonskasse

10. mar 2020 · spørsmål

Jeg sliter med Statens pensjonskasse. Jeg har uføretrygd i fra folketrygden (fra 2019), og har lang opptjening i Statens pensjonskasse. Der blir min søknad om tilleggspensjon ikke "mottatt". De sendte meg først til KLP, som sendte meg tilbake til SPK. Nå opplever jeg at de trenerer og somler bort opplysninger de har bedt om på papir. Allerede når de sender ut papirskjemaene sier de at de avslutter saken. Hvordan skal jeg få registrert søknaden min?

Les mer

Avkorting av AFP og husleieinntekt

10. mar 2020 · spørsmål

Har en bolig (rekkehus). Får AFP og pensjon. 65 år. Har hørt at jeg ikke kan tjene mer en 15 000 i året før utbetalingen blir avkortet. Ønsker å leie ut huset og flytte sammen med kjæresten. Går leieinntektene som kapitalinntekt eller vanlig inntekt? Blir min AFP og pensjon avkortet?

Les mer

Gjeldsordning som pensjonist

20. des 2019 · spørsmål

Har slitt med gammel gjeld og lønnstrekk via Namsmannen i årevis. All gjeld er fra 1990-95 og "solgt" videre til nye og ukjente kreditorer gang på gang. Har hittil ikke orket å ta runden med gjeldsordning. Er vanlig alderspensjonist. Er det realistisk å prøve å få til en frivillig ordning noe kortere enn fem år, f.eks. tre? Eller er det bortkastet å prøve?

Les mer

Rett på alderspensjon når man bor i utlandet

11. des 2019 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg har rett til alderstrygd. Jeg flyttet fra Norge ca i 25-årsalderen. Hadde småjobber i barnehage, som oppvaskhjelp og stuepike. Norsk statsborger.

Les mer

Bedriften har betalt for lite pensjon

08. nov 2019 · spørsmål

Obligatorisk tjenestepensjonsbetaling. Min far skal gå av med pensjon, og har funnet ut at bedriften kun har betalt 2 % av lønnen det året den obligatoriske tjenestepensjonen ble innført. De har altså ikkje økt innbetalingene i samsvar med lønnsøkene per år. De har "låst" summen til det som var lønnen hans for over 10 år siden. Er dette lovlig, og kva kan eg gjer med dette?

Les mer

Jobbe som tilkallingsvikar som pensjonist

06. nov 2019 · spørsmål

Er i dag ansatt i 100 % stilling med en fast månedslønn. Jeg har nå passert 67 år og skal gå av som pensjonist ved nyttår. Har i den forbindelse diskutert med arbeidsgiver å fortsette i en løsere stilling - som en "tilkallingsvikar", der jeg jobber etter behov. Blir jeg da fortsatt en ansatt i firmaet på timelønn - uten fast arbeidstid? Har jeg fortsatt krav på de goder som jeg hadde da jeg jobbet i 100 % stilling? Feriepenger, bonuser, forsikring, etc ? Hva om jeg blir syk i en "jobbeperiode"?

Les mer

Klage på NAV-vedtak om pensjon

30. sep 2019 · spørsmål

Jeg trenger hjelp når det gjelder NAV/pensjon. Jeg mener jeg fikk feil rettledning som har resultert i betraktelig mindre pensjon enn det jeg ble forespeilet. Er det mulighet for noe hjelp her? Og har behov for fri rettshjelp.

Les mer

Fått beskjed om å gå av med pensjon tidlig

27. mar 2019 · spørsmål

Jeg er 65 år og regionsjef i et privat firma. Nå vil våre eiere avvikle min jobbfunksjon. Min sjef (daglig leder) spør meg om jeg kan gå av med pensjon nå.

Jeg er frisk og har lyst til å stå i jobb fram til minst fylte 67. Hvilke rettigheter og muligheter har jeg? Hva vil være et normalt kompensasjonskrav i forbindelse med en to år for tidlig avgang?

Les mer

Får ikke pensjon fra tidligere arbeidsgiver

26. mar 2019 · spørsmål

Jeg oppdaget for en stund tilbake at tidligere arbeidsgiver ikke har betalt inn pensjon på meg. Han hadde et enkeltmannsforetak som nå er avsluttet. Jeg konfronterte han med dette over tlf men han mente at summen (7500 kr) var så ubetydelig at det burde jeg ikke bry meg om, og at firma hans er nå historie. Jobbet der fra 2009-2012. Hvordan kan jeg kreve disse pengene?

Les mer