Arbeidstid

Innhold

Minimum av timer man får betalt for

24. feb 2020 · spørsmål

Hvis man blir innkalt til jobbing på dagen (pga sykdom etc.) Hvor mange timer skal man få betalt, minimum? Er tilfeller vi blir kalt inn for to timer, husker at det var en regel for det fra forrige jobb. 4 timer utbetalt eller lignende?

Les mer

Endring av arbeidstid

21. feb 2020 · spørsmål

Jeg jobbet administrativ på lager 37,5 timer i uken i 50 % stilling . Fikk vikariat istedenfor på 66,33 % hvorav har samme administrative oppgaver + hver 3 helg turnus. Alt disse 66,33 % i turnus med 35 timer uken. Nå er påsken og de flytter mine administrative dager som er turnus til vanlige dager som jeg vanlig ikke jobber, sier at man trenger ikke lager på røde dager. Uten forskyvning kompensasjon kan de det? Offentlig tredelt turnus.

Les mer

Kan ikke si opp fordi man skylder timer

21. feb 2020 · spørsmål

Arbeidsgiveren min sier at jeg kan ikke si opp fordi jeg skylder arbeidstimer. Jeg er 100 % fast ansatt og vakter jeg får tildelt er det opp til 120 timer/måned kanskje. Stemmer det han sier?

Les mer

Overta kollegas arbeidsoppgaver pga sykemelding

20. feb 2020 · spørsmål

En kollega har vært sykemeldt i en lengre periode. Jeg er den eneste som kjenner kollegaens arbeidsoppgaver og jeg må dekke oppgavene. I en kort periode er det helt ok, jeg får overtidsbetalt. Når det derimot går over flere måneder begynner lange kvelder for å dekke egen og kollegas stilling ut over livskvaliteten. Jeg har familie, men er sliten og lite energi på kvelder og i helger. Kollega skal tilbake men i delvis sykemelding om en måneds tid. Jeg må bidra videre. Har jeg rett på økt lønn?

Les mer

Gå ned i stillingsprosent uten å miste jobben

12. feb 2020 · spørsmål

Kan man gå ned i stillingsprosent av eget ønske uten å miste jobben? For eksempel fra 100 % til 50 % eller 20 % til 0 %?

Les mer

Får ikke jobbe når arbeidsgiver reiser

11. feb 2020 · spørsmål

Min arbeidsgiver reiser mye på fritidsreiser. I fjor ble dette over 40 dager. Når han er borte blir det mindre å gjøre på arbeidsplassen og i tiden jeg ikke må være der er jeg tilgjengelig på tlf og mail. Jeg trekkes i avspasering 3,5 t pr dag i den tiden han er borte selv om jeg er på tlf. Dette betyr da at jeg får flere timer i minus som jeg skylder. Disse vil han bruke når han ikke reiser. Jeg har familie og ønsker ikke dette. Avtalen er 37,5t pr uke. Er dette lov? Han mener han kan fordele stillingen som han vil.

Les mer

Får ikke betalt for ekstra timer på jobb

11. feb 2020 · spørsmål

Jeg jobber for et selskap med 60 prosent lønn. De betaler meg 60 % hver måned - 11 måneder. Enten jeg jobber eller ikke, får jeg fortsatt betalt. 60 % er 1070 timer. I løpet av ett år gjorde jeg 1230 timer, det vil si 300 ekstra timer. De vil ikke betale, de vil gi meg gratis 300 timer. Men fra hele året har jeg allerede 40 % gratis ca 717 timer. De sier at neste år vil jeg få de samme pengene 60 %, jeg vil jobbe de samme timene 60% og 40 % vil jeg ha fri. Så hvordan får jeg de 300 ekstra timene?

Les mer

Ønsker å gi færre vakter til ansatt

10. feb 2020 · spørsmål

Jeg er butikksjef i en liten butikk hvor vi kun har behov og råd til å være 1 selger på jobb hver vakt. Omsetningen må opp hvis vi skal ha mulighet til å fortsette driften. Selger A selger bra og får til flere store salg, mens Selger B er dårligere og har mye sykefravær (2 i høst var uten syke/egenmelding. 1 advarsel er gitt pga manglende info om fravær). B har en kontrakt som sier hvor mange kvelder B skal jobbe hver uke. Spørsmålene er om jeg lovlig kan gi A vaktene til B? Evt si opp B?

Les mer

Ønsker å gå ned i stillingsprosent

10. feb 2020 · spørsmål

Jobber 100 % stilling. Er 52 år. Min mann har etter 6 års sykdom blitt ufør i 95 % stilling. Dette kjenner jeg nå er utfordrende for vårt samliv. Konflikter om fritid oppstår. Jeg kan godt tenke meg å gå ned til 80 % stilling, men er redd arbeidsgiver ikke lar meg få lov. Jobber i kommune og på helsestasjon. Ikke problemer med å ansette andre i min stilling, vi har sågar fått beskjed om å innskrenke både vikar og ansattebudsjett. Hvilke rettigheter kan jeg ha i dette tilfellet?

Les mer

For mange timer i 70 % stilling

28. jan 2020 · spørsmål

Jeg har en 70 % stilling, som tilsvarer 113-115 timer i måned. Min arbeidsgiver setter opp timeliste, slik det blir 126- 130 timer i mnd. Er det riktig?

Les mer