Arveavgift

Innhold

Skatt på forskudd på arv

16. apr 2019 · spørsmål

Har 3 barn og ønsker å gi forskudd på arv på kr 200 000,- til hver i forbindelse med deres boligkjøp. Har forstått at arveavgift er det slutt på, men "rykter" sier at allikevel kan div offentlige etater komme inn i bilde. Må det føres på deres skattemelding feks? Er det andre ting en må være obs på? Syns jeg har betalt nok i skatt på pengene og at de skal kunne bruke alt til bolig.

Les mer

Arveavgift på salg av arvet leilighet

28. jan 2019 · spørsmål

Vi arvet en leilighet i 2013, som vi betalte arveavgift på. Vi vurderer og selge den nå. Da det ble innbetalt arveavgift, fikk vi beskjed fra Skatteetaten om at hvis den selges på et senere tidspunkt, må det betales 15 % arveavgift på forskjellen mellom verdi som det er betalt avgift av og eventuell høyere salgssum. Medfører dette riktighet. Trodde arveavgift ble avskaffet i 2014?

Les mer

Leilighet er bare tinglyst på mor

24. jan 2019 · spørsmål

Av ukjent grunn ble borettslagsleiligheten til mor og far tinglyst bare i mors navn. Dette skaper utfordringer hvert år i forhold til rentefradrag da mor har minstepensjon og far må be om at rentene overføres til hans selvangivelse slik at han får mindre skatt. Hva skjer med far hvis mor dør først. Må han betale arveavgift? Er det lurt at de forsøker å tinglyse leiligheten på begge to? Eiendommen har økt i verdi siden de kjøpte. Vil det være kostbart å tinglyse igjen?

Les mer

Avgift på arv fra Brasil?

18. jan 2019 · spørsmål

Min samboer, brasiliansk og EU-statsborger, som jobber og er bosatt i Norge skal kanskje motta forskudd på arv fra sine foreldre bosatt i Brasil (med brasiliansk og EU-statsborgerskap). Begge foreldre lever. Er det da noen spesiell type skatt på dette i Norge? Gjelder noen spesielle beløpsgrenser?

Les mer

Arveavgift når arving bor i USA?

18. jan 2019 · spørsmål

Må en norsk statsborger bosatt i USA betale arveavgift/skatt til USA/Norge på arv mottatt fra Norge?

Les mer

Skatt på arv etter mor

07. jan 2019 · spørsmål

Jeg har arvet en andel av min mors leilighet på kr 825 000 og kontanter 35 000. Leiligheten ble kjøpt for 6-7 år siden for 1 650 000 og solgt for samme pris i desember i år.

Spørsmål:

1. Hvor mye må jeg skatte for denne arven?

2. Pengene står nå på en sparekonto i mitt navn. Er dette skattemessig ugunstig og hva er eventuelt alternativene?

Les mer

Beregne skatt på salg av arvet bolig

10. des 2018 · spørsmål

Vår far døde for fire år siden. Han etterlot seg en fritidseiendom som han kunne selge skattefritt. Det er først nå vi har hatt en intern budrunde for å avklare hvem som skal sitte med huset. Er klar over at dette resulterer i skatt på verdistigningen boligen har hatt på fire år (siden vi ikke har hjemlet den over på oss og eid i fem år). Spørsmålet er hva det skal betales 23 % skatt på? Summen han kjøper oss ut for minus markedspris 2014, eller den generelle verdistigning boligen har hatt?

Les mer

Skatt på forskudd på arv?

13. nov 2018 · spørsmål

Jeg har lest liknende spørsmål på denne siden, men trenger en avklaring. Min mor er nå på sykehjem og har solgt sin leilighet. Min søster og jeg skal dele salgssummen likt som forskudd på arv. Er det noen som skal varsles om at vi får denne summen nå, bortsett fra kanskje skatteetaten? Hun sitter i uskiftet bo og jeg har fått en hytte som forskudd på arv tidligere. Dette er nedfelt i et testamente og som sier at dette skal utliknes ved vår mors bortgang.

Les mer

Skatt ved salg av arvet leilighet

26. okt 2018 · spørsmål

Vi (søskenpar) arvet en tomannsbolig og en utleieleilighet etter min far. Vi vil gjerne sitte igjen med begge deler, men vi har hørt at vi får skatteavdrag på leiligheten fordi vår far aldri bodde der. Er det ikke slutt på arveavgift? Hva må vi betale eller passe på i denne forbindelsen?

Les mer

Formuesskatt etter arv

25. okt 2018 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger og har arvet penger etter min fars død. Vet at det ikke er noe arveavgift i Norge, men hvordan er det med formueskatten? Hvordan er reglene? Vi har et boliglån nå. Har også planer å kjøpe en leilighet i Oslo om jeg har fått pengene!

Les mer