Barnebidrag

Innhold

Kansellere bidragsavtale

29. okt 2018 · spørsmål

Er separert fra mor, og er i case igjen om at hun igjen søker barnebidrag og dekning for SFO fra meg. Hun har gjort dette tidligere i 2015 også, men vi har en kontrakt skrevet og signert fra begge parter privat der det står klart at hun ønsker ikke å motta noen form for barnebidrag eller penger fra meg. Også i kontrakten står det referert direkte til saksnummeret, som også er det samme saksnummer nå. Ifølge NAV kan mor alene kansellere denne kontrakten vi har signert når som helst?

Les mer

Har ikke lenger råd til barnebidrag

29. okt 2018 · spørsmål

Fra før jobbet jeg i en godt betalt jobb og fikk nærmere 40 000 kr utbetalt etter skatt per mnd. Da ble jeg og barnemor enig om barnebidrag på 6000 for de to barna våre. Årene har gått og jeg har en mindre betalt jobb der jeg forventer kanskje 17 000 etter skatt, og jeg har blitt enslig så har ingen ekstra inntekt å spille på, og barnemor har fortsatt ingen jobb og nekter å innse at jeg har vansker med å betale bidrag på den størrelsen per måned. Og kommer ingen vei med å betale mindre.

Les mer

Far betaler ikke nok barnebidrag

29. okt 2018 · spørsmål

Jeg er en jente på 19 år som har en far som ikke har betalt barnebidrag, mor har kun fått minstebidraget som NAV har betalt. Dette gjelder også min søster på 24 år. Min mor har hatt kontakt med bidragsfogden og der er det penger, men de vil ikke utbetale det før min far begynner å betale dem. Er det noe som kan gjøres for at vi skal få det vi har krav på?

Les mer

Kan man fraskrive seg farskap?

23. okt 2018 · spørsmål

Har gjort ei kvinne gravid, og ho vurderer å behalde fosteret. Sjølv er eg ikkje klar for å bli forelder, og er dessutan student utan inntekt. Kan eg fråskrive meg farskap sidan vi ikkje er gift? Treng eg berre betale barnebidrag om eg fråskriv meg foreldreretten?

Les mer

Mor mener far betaler for lite i bidrag

23. okt 2018 · spørsmål

Mor og far gikk fra hverandre da ungen var liten. De hadde en privat avtale som fungerte i mange år, både når det gjelder bidraget og samvær (ca 60% til mor og 30% til far). Plutselig fikk mor for seg at faren tjener for mye og skulle ha betalt mer. Hun truer med at han får barnebidraget fastsatt gjennom NAV og må tilbakebetale for alle årene han betalte for lite. Kan hun kreve tilbakemelding for flere år tilbake i tid? De har begge nye barn og samboere.

Les mer

Hvilke utgifter skal barnebidrag dekke?

15. okt 2018 · spørsmål

Jeg har to barn på 14 og 8 år. De har fast bosted hos min fraskilte, 6 netter hos meg og 8 netter hos henne. Betaler bidrag, 1450 pr mnd, basert på bidragskalkulatoren. Vi tjener over 1 million kr begge to, hun ca 150 000 mer enn meg. Vi deler likt på alle større utgifter(dyre fritidsaktiviter på begge), regulering, konfirmasjon, reiser pga fritidsaktiviteter etc. Hun ønsker vi skal dele likt på alt, inkludert AKS og andre mindre kostbare aktiviteter. Jeg mener det er hennes ansvar. Hva tenker dere?

Les mer

Betaler for lite i barnebidrag

09. okt 2018 · spørsmål

Jeg og en annen har barn sammen. Han betaler en svært liten andel av barnets totale utgifter som jeg selv dekker, men ser ut som at han fint hadde hatt råd til dette hvis han hadde prioritert annerledes. Han skylder på at han ikke har råd, og det er derfor han betaler lite. Barnet tilbringer lite tid sammen med han, maks to netter per måned. Kan noen gå til sak mot faren for å tvinge han til å betale tidligere og resterende bidrag til han er 18 år?

Les mer

Far krever tilbakebetaling av barnebidrag

02. okt 2018 · spørsmål

Far har fått 100% omsorgen for barnet, tidligere betalte far ca. 3 000 i barnebidrag til mor (uten fratrekk på samvær, som ble gradvis mer 2-3 overnattinger annenhver uke). Nå nekter mor å betale barnebidrag (kun samvær med tilsyn), kan far kreve tilbake noe av barnebidraget han har betalt for mye?

Les mer

Barnefar stakk etter en uke

01. okt 2018 · spørsmål

Jeg har oppdratt en gutt alene i 13 år. Faren til barnet gav meg ett ultimatum, enten ville han ta barnet bort ifra meg ellers skulle han slippe å betale barnebidrag. Han stakk av en uke etter gutten var født. Er dette lovlig?

Les mer

Skal leieinntekter regnes med når man beregner barnebidrag?

10. sep 2018 · spørsmål

Mor leier ut tre boenheter og hevder disse inntektene ikke skal tas med når barnebidrag skal beregnes. Kun lønn fra arbeidsgiver. Minst en av utleieenhetene er skattefri (leier ut kjellerleilighet). Anslår at leieinntektene utgjør ca. 18 000 - 20 000 netto pr. mnd. Skal leieinntektene legges til lønnsinntekten hennes når barnebidraget skal beregnes? Vårt felles barn på 16 år bor kun hos mor.

Les mer