Konkurs

Innhold

Får ikke tak i tidligere samarbeidspartner

21. jun 2018 · spørsmål

Jeg har et DA firma med en annen person. Vi har avviklet driften av firmaet for ett år siden. Den andre personen tok på seg ansvaret for å avslutte alle avtaler og lignende vi hadde som førte til utgifter vi ikke lenger kunne håndtere. Vedkommende gjorde aldri det hun skulle, da jeg per dags dato får regninger og purringer i posten for firmaet. Vedkommende har også gjort seg selv utilgjengelig både over tlf og mail. Hvordan går jeg frem for å få tak i henne? Slik at vi får delt utgiftene?

Les mer

Redd for at mannen skal gå personlig konkurs

03. mai 2018 · spørsmål

Mannen min er selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak. Han er skyldig i skatt og moms, på grunn av dårlig drift og prioriteringer. Jeg frykter at vi skal gå personlig konkurs. Jeg har mulighet til å betale gjelda, men er redd det samme skal skje igjen. Ved overdragelse av eiendom mellom ektefeller, kan jeg få kreditorer etter meg, hele 2 år etter overdragelse, om hans halvdel er gitt som gave? Kan jeg kjøpe hans del for en avtalt sum og unngå dette?

Les mer

Hvordan gå frem etter personlig konkurs

06. mar 2018 · spørsmål

Min sønn er slått personlig konkurs, leier bolig og har et enkeltmannsforetak oppi alt dette. Slik jeg forstår er Lånekassen slått med i kravet og gjelden består da av Lånekassen og utestående skatt fra lønn som er betalt ut. Hvordan går vi fram nå? Dette er en situasjon jeg selv vet særdeles lite om. Er det mulig å redde det hele med en avtalt engangssum ,og så betale ned hver måned og få starte livet igjen?

Les mer

Manglende rapportering fra daglig leder

14. feb 2018 · spørsmål

Har en daglig leder i et AS, hvor jeg er styreleder, som har unnlatt å betale regninger for over 500.000 kr. Det har heller ikke blitt rapportert til meg som styreleder. Står nå i en svært vanskelig situasjon, og vurderer om det er mulig og anmelde daglig leder for å stille vedkommende som personlig ansvarlig. Jobber nå selvfølgelig hardt for å løse opp i den økonomiske knipa, men det kan fort ende med kroken på døra på grunn av daglig leders brudd på rapportering til styret. Hva gjør jeg?

Les mer

Ikke fått lønnsslipp fra konkursbo

06. feb 2018 · spørsmål

Jeg har jobbet i et firma som gikk konkurs i fjor, og fikk utbetalt via bobestyrer feriepenger og lønn i august 2017. Jeg har fortsatt ikke mottatt verken oppstilling eller lønnsslipp på beløpet som har blitt utbetalt. Bobestyrer sier jeg ikke har krav på dette, og at dette ikke kommer til å bli utsendt. Jeg trodde man hadde krav på lønnsslipp på all mottatt lønn - også fra konkursbo? Burde ikke advokaten som er oppnevnt ha tilgang til systemer som ivaretar dette i hans stilling?

Les mer