Korona

Innhold

Kutt i timeantall

17. mar 2020 · spørsmål

Jeg har en 70 % stilling i en butikk som har nylig fått reduserte timer. Mine arbeidstimer har blitt kuttet fra 7,5 t til 5 t og jeg skal totalt jobbe 105 timer i måneden som er varierende utifra antall dager, noe som blir veldig redusert. Har jeg rett på betaling for de timene jeg er satt opp på turnus? Jeg er foreløpig sykemeldt ut uken pga covid-19. Det er ingenting i min kontrakt som tilsier at de kan kutte ned i timer. 100 % vår jobber sine fulle timer.

Les mer

Sykemelding pga karantene

17. mar 2020 · spørsmål

Jeg jobber som tilkalingsvikar innenfor helse i kommunen. Det varierer fra måned til måned hvor mange dager jeg jobber. Hvis en på jobben testes positivt på corona og jeg blir satt i karantene, siden vi jobbet sammen. Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder lønn?

Les mer

Rett på dagpenger når man jobber deltid?

17. mar 2020 · spørsmål

Jobbet fulltid 100 % i 4,5 år. Begynte på allmenn studieforberedende (VG4) i august for å ta studiekompetanse, 4 dager i uken, jobber resterende 3 og 1 ettermiddag i uken. Reduserte derfor fra september 2019 stilling til 60 % for perioden. Fastlønn basert på årstotal timer 60 %. Bedriften permitterer nå alle, hotellet stenges grunnet coronakrisen. Spørsmålet er, får jeg dagpenger? Jeg er fast ansatt, men pr nå 60 %. Jeg går på vgs, ikke høyere studier. Jeg avhenger av inntekten, 3 mnd igjen av skoleår.

Les mer

Deltidsjobb og karantene

17. mar 2020 · spørsmål

Jeg har akkurat blitt satt i karantene, pga korona, og vil da være i karantene i 2 uker. Jeg er student, men har en 20 % deltidsstilling. Hvilke rettigheter har jeg mtp de vaktene jeg har blitt satt opp på, som jeg ikke kan møte på? Det er ikke mulig med hjemmekontor.

Les mer

Rett til dagpenger som vikar

16. mar 2020 · spørsmål

Jeg jobber i en barnehagen som midlertidig ansatt, men 100 % som vikar. Kontrakten min går ut i juli. Nå på grunn av corona er barnehagen stengt. Jeg er en student som har ikke rett til lån og stipend. Vet at arbeidsgiveren permitterer min stilling, har jeg krav til dagpenger eller må jeg søke om sosialhjelp?

Les mer

Rett til lønn som vikar på stengt skole

16. mar 2020 · spørsmål

Har en som er ansatt som vikar i skolen krav på lønn selv som skolen nå er stengt i to uker+ Arbeidsavtalen sier midlertidig ansatt 37,5 t i uken fra 6. januar til 20. juni . Arbeidsgiver vil ikke betale lønn nå disse 14 dagene. Kan de nekte det?

Les mer

Mister vakter pga koronaviruset

13. mar 2020 · spørsmål

Jeg jobber deltid på en butikk og vi blir satt opp på månedslister, nå har corona-smitten tatt av og kjøpesenteretbutikken holder til på har bestemt at det skal være kortere åpningstider, som vil si at jeg mister vaktene mine fremover, da jeg jobber kveldsvakter. Hvis jeg har blitt satt opp for å jobbe og så skjer dette her, har jeg da krav på vanlig lønn disse vaktene jeg mister? Eller har jeg ingen rett til noe lønn her?

Les mer

Rett til refusjon til arrangementet avlyses pga korona?

13. mar 2020 · spørsmål

Norsk Kennel Klubb velger å avlyse utstilling pga av coronavirus. Har vi da krav på 100 % tilbakebetalt avgiften vi har betalt for å delta, eller kan de holde tilbake påmeldingsavgiften?

Les mer

Vikar i barnehage som er koronastengt

13. mar 2020 · spørsmål

Min datter er vikar i en barnehage i Oslo, men nå er denne stengt i to uker pga Corona. Hun var satt opp på 8 vakter i denne perioden. Har hun rett på lønn? Hun er en fattig student.

Les mer
Hopp til verktøylinje