Korona

Innhold

Lønn i oppsigelsestiden

02. sep 2021 · spørsmål

Min samboer har vært permittert siden starten av pandemien. Nå løper permisjonstiden ut i slutten av september (blir ikke forlenget av regjeringen), og arbeidsgiver har bedt samboeren min si opp jobben da de ikke har arbeid til han. For oss føles det som om arbeidsgiver ikke vil betale lønn ut oppsigelsestiden og at dette er en «lettvint» løsning for dem. Hva bør min samboer gjøre i denne situasjonen? Har arbeidsgiver lov til dette eller kan vi kreve at de betaler full lønn ut oppsigelsestiden?

Les mer

Arbeidsgiver stryker overtid

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber i en 50 %-stilling. Under korona ble ikke denne prosenten «fylt opp» da det var lite jobb tilgjengelig. Jeg fikk uansett fastlønn og tillegg for vaktene jeg jobbet. I mars jobbet jeg 48 t overtid over 50 %. Alle disse overtidstimene ble strøket av arbeidsgiver uten beskjed eller spørsmål, da de mente disse timene «fylte opp» for de timene jeg ikke fikk jobbet i koronatiden. Fagforbundet har sendt krav om at det utbetales, noe arbeidsgiver ikke etterkommer. Hva kan jeg gjøre videre? Er det lov?

Les mer

Må datter ta koronatest?

27. aug 2021 · spørsmål

Barnet (under 18 år) mitt har vært i nærkontakt med en person som har fått påvist smitte. Derfor må hun 10 dager i karantene. Hun ble kontaktet av helsemyndigheter og bedt om å møte opp til koronatest. Hun ønsker ikke å avlegge denne testen. Karantenen skal hun gjennomføre og deretter komme tilbake til skolen. Jeg har lest på helsedirektoratet.no og helsenorge.no. Jeg kan ikke se er det ikke ulovlig eller straffbart å la være å teste seg. Man "bør" teste seg, men må ikke. Har barnet mitt rett?

Les mer

Krav på lønn i smittekarantene?

17. aug 2021 · spørsmål

Skoleelev, sommerjobb, måtte i karantene, hadde vært i nærkontakt, heldigvis negativ test. Hva med lønn i disse 6 arbeidsdagene han ikke kunne møte på jobb? Er han berettiget til noe inntekt?

Les mer

Får ikke dagpenger pga stengte grenser og utenlandsopphold

18. jun 2021 · spørsmål

Jeg er tysk statsborger. Jeg fikk arbeidsferie og reiste til Marokko 18.02.2020. Jeg fikk ikke returnert på grunn av stengt grenser. På grunn av covid ble jeg permittert og søkte online for dagpenger imens jeg var permittert. Nav har ikke vurdert det for dagpenger og jeg må betale tilbake forskudd. Det skrives på vedlegg følgende: Vi gjør oppmerksom at for å ha rett til dagpenger må medlemmet oppholde seg i Norge. Dette følger av folketrygdloven §4-2.

Les mer

Forlenget permittering

04. jun 2021 · spørsmål

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før? Og må arbeidsgiver da på nytt betale for arbeidsgiverperiode ?

Les mer

Forlenget permittering

02. jun 2021 · spørsmål

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før?

Les mer

Lønn for prøvejobbing

31. mai 2021 · spørsmål

Jeg lurer på dette med prøvejobbing. Jeg har vært permittert en stund. Og har dermed søkt andre jobber. Var på intervju hos en bedrift og prøvejobbet hos dem i 10,5 timer? Har jeg krav på lønn? Og hva kan jeg vise til dersom de ikke ønsker å utbetale meg lønn? Det ble dessverre ikke avtalt noe på forhånd.

Les mer

Fremme krav om å slippe karantenehotell

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg er seilende sjømann, og etter de siste reglene for karantene ved innreise, må jeg tilbringe karantenetiden på hotell. Jeg bor alene i egen bolig, og mener staten pålegger meg en unødvendig risiko for smitte ved å bo ti dager på hotell. Ved hjemreise, testes jeg minst 2 ganger. Det går ikke på tap av fritid, da jeg uansett alltid fullfører pålagt karantene alene i min bolig, uten fysisk kontakt med andre. Jeg ønsker derfor å prøve saken juridisk. Takknemlig for råd om hvordan gå frem.

Les mer

Permittert pga korona

19. apr 2021 · spørsmål

Jeg er 80 % permittert som daglig leder i et firma hvor jeg er deleier og eneste ansatt i en bedrift vi skulle åpnet nov 20. Dette ble da utsatt pga koronatiltak. Kan jeg permitteres 100 % fra firmaet mitt, men allikevel gjøre småoppgaver for firmaet? Betale regninger etc.

Les mer