Sykepenger

Innhold

Får bare betalt for en dag med egenmelding

25. mai 2018 · spørsmål

Jeg har et spørsmål om egenmelding. Jeg var syk nå 15. mai. Og sa i fra til arbeidsgiver (jeg er butikkleder, så det er jeg som styrer hvem som er på jobb). Hun har ikke noe med butikken å gjøre. Men tilbake til poenget.

Jeg var også syk 16. mai, men da sa jeg ikke i fra. Jeg leverte inn egenmelding for 2 dager. Men fikk bare for 1. Er dette rett? Skal ikke egenmelding være sykdom som man vurderer selv om man kan jobbe eller ikke? Jeg har også fritak på egenmelding pga kronisk sykdom. Så synes det er feil.

Les mer

Får for lite sykepenger

25. mai 2018 · spørsmål

På kontrakten står at jeg har 80 % stilling, men jeg jobber 100 %. Jeg er sykmeldt for flere uker, og får betalt bare 80 %, fordi det står på kontrakten sier NAV. Men jeg tror at NAV skulle betale 100 %. Jeg er sykemeldt i 8 uker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt 100 %.

Les mer

Arbeidsgiver holder tilbake sykepenger

30. apr 2018 · spørsmål

Min sjef på jobb har en praksis at når jeg er sykemeldt, holder hun tilbake lønn. Dette gjelder også når jeg har hatt lovlig permisjon med lønn. Hun sier at jeg holder tilbake din lønn " i påvente av at du kommer tilbake etter endt sykemeldingsperiode". Er dette virkelig lov, har hun rett til dette?

Les mer

Sykepenger som tilkallingsvikar

30. apr 2018 · spørsmål

Jeg er tilkallingsvikar i en barnehage og har vært det i et år nå. Jeg var nettopp sykemeldt i 13 dager og har ikke fått noe sykepenger for de dagene. Jeg har jobbet i 80-100 % stilling siden jeg startet, de siste 3 mnd hadde jeg totalt 5 dager fri, og sannsynligheten for at jeg hadde vært på jobb om jeg ikke var sykemeldt er ganske stor. Jeg har stort sett jobbet fulle dager og uker siden jeg begynte i jobben. Jeg hadde ingen vakter de dagene jeg var sykemeldt, har jeg krav på sykepenger?

Les mer

Får bare sykepenger for 33 % stilling

30. apr 2018 · spørsmål

Jobber som spesialhjelpepleier. Har nå en 33 % stilling. Jobbet mye ekstra ca 80 % de siste 5 mnd, men jobbet ca 100 % før dette. Fikk tilbud om 70 % stilling etter å ha sendt inn krav om dette. Men rett før turnus ble satt inn i system ble jeg sykemeldt 100 % pga skiveprolaps i ryggen. Men problemet er at jeg kun får utbetalt sykepenger i en 33 % stilling. Kan dette være riktig? Det er en IA-bedrift.

Les mer
Hopp til verktøylinje