Veirett

Innhold

Nabo vil politianmelde for ulovlig parkering

24. apr 2018 · spørsmål

Vår eiendom har en tinglyst veirett over naboeiendommen. I servituttet står det «xx eiendom skal ha rett til vei over xx eiendom». Frem til nå har dette vært problemfritt. Vi har vedlikeholdt veien og benyttet den innerste delen, i grensen mellom eiendommene, til å parkere en bil. Dette har skjedd slik at det ikke er til hinder for naboene, og de har ikke selv mulighet til å bruke arealet uten å blokkere for oss. Nye eiere ønsker nå å politianmelde oss for ulovlig parkering, er dette lov?

Les mer

Vil bygge parkeringsplass mot naboens vei

05. apr 2018 · spørsmål

Naboen bruker i dag en del av vår tomt til innkjørsel/vei til sin tomt. Dette ønsker vi fortsatt å tillatte. Bakgrunnen til mitt innlegg er at vi ønsker å utvide vår parkeringsplass mot denne "veien"/innkjøringen ved å ta litt ekstra plass fra vår tomt uten å hindre hans ankomst.

- Er det noen regler på hvor stor/bred "veien hans" må være?
- Hvor tett opp mot veien, eller tomten hans, kan lage parkeringsplass (legge grus)?
- Evt. hvis vi ønsker å bygge en carport mot innkjørselen?

Les mer

Veirett tinglyst til ett firma

05. apr 2018 · spørsmål

For 23 år siden gav kommunen en potensiell kjøper/utbygger X av nabotomten A veirett til å kjøre over vår eiendom for tilkomst til trafikkert gate. Denne rett er tinglyst til navngitt firma X som aldri ble eier/utbygger av denne tomt A, men bygde her hvor vi bor ( nabotomten B). Nå er nabotomten A solgt til annen utbygger som vil hevde bruk av denne veiretten. Kan tomteselger og/eller ny eier kreve dette selv om ingen av de er nevnt på det tinglyste skjøtet ?

Les mer

Får ikke tak i grunneier

25. mar 2018 · spørsmål

Jeg skal bygge hus. Må koble meg til offentlig avløp på naboeiendom, rett over veien, ute på et jorde, og trenger samtykke fra grunneier der tilkoblingspunktet ligger. Trenger samtykke til avkjørsel fra min eiendom, også fra samme grunneier. Men hun svarer ikke og er umulig å spore. Prøvd alt. Andre naboer sier ingen har fått kontakt med henne noen gang. Kommunen forlanger underskrift fra henne. Kan dette hindre meg i byggingen eller er det mulig å fortsette uten samtykke fra grunneier?

Les mer

Kreve hevd på veirett?

21. mar 2018 · spørsmål

For ca 40 år siden bygde far og 2 av hans brødre veg over naboeiendom som de har fått skriftlig lov til. Men i det tinglyste skrivet som ble laget ble det i siste liten av nabo påført at veg retten kun skal gjelde for far/hans brødre m/ kone og barn. Dvs at det står ikke på våres gr og bnr. Vi er nå 5 etterkommere (barn) som bruker vegen. Har vi hevd på veg rett med tanke fremtiden? Kan vi evt selge våres eiendommer med varig veg rett?

Les mer

Ønsker vei til fritidseiendom

21. mar 2018 · spørsmål

Jeg kjøpte en fritidseiendom i 2015. Tidligere eiere laget parkeringsplass på naboeiendommen og fra parkeringsplassen må man gå 120 meter på naboeiendommen før vi er på vår eiendom. Det ble i 1978 tinglyst at eiendommen jeg kjøpte i 2015 har adkomstrett over naboeiendommen. Det er ikke vei eller tydelige stier fra parkering på naboeiendommen ned til vår eiendom, og det er ikke laget vedlegg til adkomstretten som viser hvor eller hvordan vi skal ankomme. Vi ønsker å anlegge vei til eiendommen.

Les mer

Nabo nekter bruk av vei

07. mar 2018 · spørsmål

Nabobonden har en vei over min eiendom frem til offentlig vei. I dag ville jeg hogge litt ved langs denne veien på min egen eiendom. Naboen bestrider ikke at jeg kan hogge, men mener det er hans vei og at jeg ikke kan benytte den til å hente veden. Det er snakk om å kjøre 50 meter på vei med traktor - på min egen eiendom. Kan han nekte meg å kjøre på en vei som ligger på min eiendom?

Les mer

Fordeling av utgifter til vei

28. feb 2018 · spørsmål

Vegloven §54 sier "Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av veien, å halde veien i forsvarlig og brukande stand." Hvordan praktiseres loven i dag? Vi bor 10 m inn i en 180 m lang privat vei. Ytterst i veien er kun få gamle eiendommer, mens innerst et nytt byggefelt med mange boliger. Foreslåtte vedtekter sier lik fordeling av utgifter til vei. Er det rett?

Les mer

Veilaget vil ikke brøyte veien

15. feb 2018 · spørsmål

Vi kjøpe i fjor et hytte ganske høy oppe i veien. Vi er med i veilaget og betaler vår del til dem. Nå har det seg slikt at de siste 50 meterne ha veien går over en privat tomt, men vi har tinglyst rett på denne veien og også grunneier er ved i veilaget. Veilaget vil ikke brøyte de siste 50 meterne selv om veien er tinglyst og vi har egen adresse i denne lange veien. Kan ikke vi forlange at det blir brøytet frem til hytta vår mot at vi betaler for disse ekstra meterne .

Les mer

Nabo kaster ting på andres eiendom

15. feb 2018 · spørsmål

Sliter med en nabo. Bor i et hus som egentlig ut fra reguleringsplan ikke har tilgang til kommunal vei uten å kjøre på naboens private vei. Om vinteren blir denne delen ikke måket og hvis den blir så blir snøen kastet på tomten vår. Ut fra det jeg vet så gjelder §2 her i naboloven. I tillegg så kaster naboen søppel (brukt kattesand) på grensen av vår og deres tomt. Lukten er forferdelig. Prøvde snilt å spørre om det, uten hell. Hva kan jeg gjør i de to tilfellene?

Les mer