Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Lars Heskje

Bjørnsen Advokatfirma AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2019

Bjørnsen Advokatfirma AS har spesialisert seg på rådgivning og tvisteløsning innenfor rettsområdene avtalerett, kontraktsrett, entrepriserett, offentlige anskaffelser, eiendomsrett og plan-, og bygningsrett.

Bjørn Rener-Larsen

Advokatfirma Hald & Co DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Kompetanse innen arverettslige forhold. Arbeider ytterligere med ulike sider ved fast eiendoms rettsforhold. Bred erfaring som bostyrer oppnevnt av tingretten ved dødsboskifte og konkurs. Fast forsvarer for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett.