Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

John Christian Elden

Elden Advokatfirma AS

Prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett. Fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Har prosedert for alle landets domstoler, domstoler i Sverige og Danmark og EMD.

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Kompetanse innenfor avtalerett; bistand til utforming av kontrakter.

Naborettslige tvister.

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår også offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.

Anett Beatrix Osnes Fause

Elden Advokatfirma AS – Tromsø

Spesialisering i strafferett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. PhD-grad i straffeprosess. Bistår i de fleste typer saker mellom privatpersoner og det offentlige. Bistår med rådgivning og tvisteløsning/prosedyre innenfor flere saksfelt mellom private parter, herunder kontraktsrett, arbeidsrett og arverett.