Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Thomas Berge

Elden Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Bred erfaring innenfor økonomiske straffesaker (bedrageri, økonomisk utroskap, innsidehandel mv). Omfattende prosedyreerfaring, og har MBA utdannelse innenfor økonomifag.