Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Susanne Azevedo Stirø

Advokatfirma Raugland AS

Allmennadvokat

Bevilling siden 2020

Jeg arbeider hovedsakelig med individuell arbeidsrett, så som saker om oppsigelse og avskjed, lønn og feriepenger og arbeidsmiljø. Jeg bistår også regelmessig studenter som er anklaget for fusk eller for ikke å være skikket til studiet sitt.

Jeg er spesielt interessert i utdanningsrett og har inngående kjennskap til reglene om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Tidligere har jeg arbeidet som juridisk rådgiver hos NAV Klageinstans, og da hovedsakelig med saker om arbeidsavklaringspenger.

Stefan Slagstad Amlie

Codex Advokat Tromsø AS

Jeg har bredest erfaring innen arbeidsrett, fast eiendom, avtalerett og selskapsrett, men bistår innenfor de fleste sivilrettslige problemstillinger.

John Christian Elden

Elden Advokatfirma AS

Prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett. Fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Har prosedert for alle landets domstoler.

Vibeke Lærum

Advokatfirmaet Lærum AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2009

Særskilt kompetanse i arbeidsrett, kontraktsrett og GDPR/personopplysninger. Tar oppdrag for bedrifter, foreninger og enkeltpersoner.