Lars Thomas Rodvelt

Advokat Lars Ths. Rodveldt
Advokat
Bevilling siden 1975
Mobil: 95 22 68 69
Fax: 37258181

Postadresse:
Skolegaten 6
4876 GRIMSTAD

Tilleggsopplysninger:

Min praksis omfatter "småbyjus" der det tas stilling til det meste av dagliglivets probelemer.
Det jeg arbeider mest med, er fast eiendoms rettsforhold samt Plan- og bygningslovgivningen. Jeg steller også med utbygging og kontrakter, mye arv og skifte samt forsikringssaker og saker om feil og mangler ved kjøp av hus eller hytte.