Pål Arne Eide

Advokat Pål A. Eide
Bevilling siden 1978
Telefon: 37 25 02 00
Mobil: 93 49 86 14
Fax: 37 25 02 01
Nettside: http://

Besøksadresse:
Storgaten 9, 2.etg.

Postadresse:
Storgaten 9
4876 GRIMSTAD

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

Jeg har hatt en rekke saker herunder internasjonal skatterett for norske arbeidstakere ansatt i utenlandske rederier på skip i utenriks sjøfart.
Jeg har osgå hatt omfattende saker som bistandsadvokat vedr. erstatning til voldsoffere og etterlatte.