Advokat
Bevilling siden 1983
Telefon: 61 14 01 90
Mobil: 40 28 72 22
Fax: 61 15 12 62

Besøksadresse:
Hunnsvegen 2
2821 GJØVIK

Postadresse:
Hunnsvegen 2
2821 GJØVIK