Advokat
Bevilling siden 1989
Telefon: 46 85 90 00
Mobil: 90 93 56 33
Fax: 62 58 81 01

Besøksadresse:
Seminargt. 1

Postadresse:
Postboks 124
2301 HAMAR

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

God kompetanse på merverdiavgift og klagesaker til klagenemda for mva. Jeg har 8 års praksis fra skatte-etaten.

Egen erfaring fra utvikling av eiendommer/salg/utleie.