Ove Christian Lyngholt

Advokatfirma Tofte AS
Advokat
Bevilling siden 1985

Besøksadresse:
Fjellgata 6
4612 KRISTIANSAND S

Postadresse:
Postboks 759
4666 KRISTIANSAND S

Tilleggsopplysninger:

Ekspropriasjon,plan-og bygningsrett,fast eiendoms rettsforhold,odelsrett