Svein-Harald Foss

Advokat Svein-Harald Foss
Advokat
Bevilling siden 1982

Besøksadresse:
Ågårdveien 19
2611 LILLEHAMMER

Postadresse:
Postboks 3004 Roterud
2611 LILLEHAMMER

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Frankrike

Tilleggsopplysninger:

Jeg setter klientens interesse i fokus.Min målsetting er å gi klienten en vurdering i løpet av 2-3 dager etter at vi mottar opplysninger i saken. Jeg yter bistand i forhandlinger med forsikringsselskap og i retten. Personskader er vektlagt som et spesialområde de senere år. Jeg tilbyr kompetanse og stor kapasitet. Min bistand dekker hele landet. Jeg har gjennom mange år arbeidet med arv, skifte, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjus, eiendomsmegling, familierett, strafferett, arbeidsrett.