Bevilling siden 2019

Besøksadresse:
Bytesteinen 1
6517 KRISTIANSUND N

Postadresse:
Postboks 2101 Løkkemyra
6502 KRISTIANSUND N

Språkkunnskap

Engelsk, Russisk