Advokat
Bevilling siden 1994

Besøksadresse:
Karl Johans gate 41 A
0162 OSLO

Postadresse:
Postboks 599 Sentrum
0106 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Barnevern.
Saker etter barneloven(barnefordeling).
Barnebortføring. Står oppført på Justisdepartementets liste.
Bistandsadvokat.