Advokat
Bevilling siden 1975

Besøksadresse:
c/o Cappelen/Krefting, Kristinelundveien 1 A
0268 OSLO

Postadresse:
c/o Cappelen/Krefting, Kristinelundveien 1 A
0268 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk