Advokat

Besøksadresse:
Camilla Colletts vei 6
0258 OSLO

Postadresse:
Postboks 1391 Vika
0114 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Advokat Beate Vesterås bistår med rådgivning, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre innen firmaets ulike fagfelt. Firmaet er lokalisert i Oslo men yter bistand over hele landet. Kunder og målgruppe er i hovedsak profesjonelle parter innen entreprise, bygg og anlegg, profesjonsansvar og forsikring. Firmaet bistår også privatpersoner med alminnelig advokatrådgivning innen bl.a arbeidsrett, kontraktsrett eiendomsrett og alminnelig familierett.