Telefon: 22 40 36 40
Mobil: 90 65 94 84
Fax: 22 40 36 41

Besøksadresse:
Grensen 12 B, inngang Akersgaten
0159 OSLO

Postadresse:
Postboks 447 Sentrum
0104 OSLO