Bevilling siden 2021

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Edita Ramadani arbeider med ulike former for finansiering, herunder obligasjonsfinansiering. I tillegg bistår Edita med selskapsrettslige og finansregulatoriske spørsmål, særlig innenfor fintech-området, herunder crowdfunding.