Bevilling siden 1980
Telefon: 22 42 42 42
Mobil: 90 02 84 38
Fax: 22 42 42 44

Besøksadresse:
Haakon VII's gt. 2, 7. etg.

Postadresse:
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Bred styreerfaring. Kan bistå til konflikthåndtering på styrenivå.
Kjøp og salg av selskaper.