Advokat
Bevilling siden 2016
Telefon: 04063
Mobil: 40 63 91 50
Fax: 21 09 29 42

Besøksadresse:
Sørkedalsveien 6

Postadresse:
Postboks 7000 Majorstuen
0306 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Spansk, Svensk