Bevilling siden 2015
Telefon: 23 11 65 00
Mobil: 41 47 19 27
Nettside: http://

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk