Bevilling siden 2001

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Bred erfaring innen de fleste områder som angår fast eiendom i tillegg til alminnelig kontraktsjuss. Har prosedert en rekke saker innenfor fagfeltene.