Fredrik Bjercke Punsvik

Advokatfirmaet Selmer AS
Bevilling siden 2019

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Fredrik B. Punsvik er tilknyttet Selmers avdeling for arbeidsrett og pensjon. Han har jobbet som advokatfullmektig siden 2016 etter å ha fullført mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen med spesialisering innen arbeidsrett og selskapsrett.