Fredrik Ørstavik

Advokatfirmaet Grette AS
Bevilling siden 2021
Telefon: 22 34 00 00
Mobil: 97 98 06 52
Fax: 22 34 00 01

Besøksadresse:
Filipstad Brygge 2
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO