Advokat
Telefon: 22 40 36 40
Mobil: 48 47 08 73
Fax: 22 40 36 41

Besøksadresse:
Akersgt. 43
0158 OSLO

Postadresse:
Postboks 447 Sentrum
0104 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Hedda Iversen er ansatt advokat i Advokatfirmaet KPU DA og har særlig kompetanse innen fagområdene arv, barnefordeling, arbeidsrett, økonomiske forhold i ekteskap og samboerskap og strafferett.

Innen strafferett bistår hun særlig som bistandsadvokat, og jobber også med personskader og erstatningskrav i den forbindelse.

Iversen arbeider både med prosedyre i sivile- og straffesaker, og rådgivning til klienter.