Advokatfullmektig
Bevilling siden 2022
Telefon: 22 94 15 30
Mobil: 93 65 21 69
Fax: 22 94 15 31

Besøksadresse:
Grensen 3

Postadresse:
Grensen 3
0159 OSLO