Linda Ellefsen Eide

Elden Advokatfirma AS
Advokatfullmektig

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 OSLO

Postadresse:
Postboks 6684, St. Olavs Plass
0129 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Sverige