Linn Gulaker Gussner

Advokatfirmaet Grette AS
Telefon: 22 34 00 00
Mobil: 98 61 24 48
Fax: 22 34 00 01

Besøksadresse:
Filipstad Brygge 2
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Landkunnskap

Tyskland

Tilleggsopplysninger:

Selskapsrett og offentlige anskaffelser.