Telefon: 22 81 45 00
Fax: 22 81 45 01

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 33
0254 OSLO

Postadresse:
Postboks 1829 Vika
0123 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Brox arbeider primært med selskapsrettslige kontraktrettslige spørsmål og bistår norske og utenlandske bedrifter ved bedriftsoppkjøp, fusjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, restruktureringer, insolvens, panterettslige spørsmål og tvangsfullbyrdelse.