Paal-Christian Hansen

Advokatfirmaet Føyen AS
Bevilling siden 1999
Telefon: 21 93 10 00
Mobil: 91 19 88 43
Fax: 21 93 10 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 7086, St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Svensk