Besøksadresse:
Rådhusgata 24
0151 OSLO

Postadresse:
Rådhusgata 24
0151 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Sand har særlig kompetanse innen eiendomsrett, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og offentlig forvaltning. Les mer her: http://advokatfirmaetdsa.no/advokatene/pal-martin-sand/