Sanna Emilie Jensen Karlsrud

Advokatfirmaet Grette AS
Bevilling siden 2021
Telefon: 22 34 00 00
Mobil: 93 05 39 37
Fax: 22 34 00 01

Besøksadresse:
Filipstad Brygge 2
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO