Sverre Olaf Simonsen

Advokat Sverre O. Simonsen
Advokat
Bevilling siden 1982

Besøksadresse:
Stortingsgaten 2, 2. et.

Postadresse:
Postboks 1661 Vika
0120 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Pakistan

Tilleggsopplysninger:

Betalingproblemer for bedrifter. Insolvensbehandling og konkurs