Advokat
Bevilling siden 1999

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 OSLO

Postadresse:
Postboks 6684, St. Olavs Plass
0129 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Storbritannia, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Bred erfaring innenfor økonomiske straffesaker (bedrageri, økonomisk utroskap, innsidehandel mv). Omfattende prosedyreerfaring, og har MBA utdannelse innenfor økonomifag.