Bevilling siden 2000
Telefon: 23 21 10 90
Mobil: 97 54 87 37
Fax: 23 21 10 83

Besøksadresse:
Hoffsveien 70 B
0377 OSLO

Postadresse:
Postboks 283 Skøyen
0213 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk