Trond-André Ottøy Salte

Advokatfirmaet Vialto Partners AS
Advokatfullmektig

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

Postadresse:
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Har siden 2021 arbeidet bredt med forretningsjuridiske problemstillinger i Advokatfirmaene Vialto Partners og PwC. Særlig med problemstillinger på tvers av landegrenser.

Jeg har mastergraden min i rettsvitenskap ved UiB. Jeg har spesialisering innen arbeids-, selskaps- og skatterett (120 sp).

Våren 2020 skrev jeg en stor masteroppgave om adgangen til å inngå og gjøre gjeldende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsavtaleforhold. Den finnes her: http://bora.uib.no/handle/1956/24005