Advokat
Bevilling siden 2002
Mobil: 90 65 32 47
Fax: 62 58 81 03

Besøksadresse:
Storgt.111
2390 MOELV

Postadresse:
Postboks 166
2391 MOELV

Tilleggsopplysninger:

Generasjonsskifte innnen landbruk