Roy Arvid Hjortland

Advokat Hjortland AS
Advokat

Besøksadresse:
Strandkaien 28, Stavanger

Postadresse:
Eidsvollgata 49
4307 SANDNES

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har lang erfaring i kommersiell tvisteløsning og kontraktsrettslige reguleringer. Mine spesialområder er skatterett, selskapsrett, kontraktsrett, insolvens, samt megling, forhandlinger og sivil tvisteløsning.