Bevilling siden 2019
Telefon: 51917500
Mobil: 93 49 32 40

Besøksadresse:
Domkirkeplassen 3
4006 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 719 Sentrum
4003 STAVANGER