Besøksadresse:
Kirkegata 31
4006 STAVANGER

Postadresse:
c/o Advokat1, Postboks 603 Sentrum
4003 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk