Advokat

Besøksadresse:
Kirkegata 3

Postadresse:
Postboks 155
4001 STAVANGER

Tilleggsopplysninger:

Maren Skåden har tidligere jobbet som fagleder i kommunalrett hos Statsforvalteren i Rogaland. Hun har lang erfaring innen offentligrettslige fag som blant annet forvaltningsrett, kommunalrett og plan- og bygningsrett. I advokatfirmaet EBT har hun i tillegg hatt flere arbeidsrettslige saker og saker knyttet til familierett.