Sindre Anfinsen Sandal

CMS Kluge Advokatfirma AS
Advokatfullmektig
Bevilling siden 2021
Telefon: 51 82 29 00
Mobil: 90 82 19 22
Fax: 51 82 29 01

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 21
4005 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 277
4066 STAVANGER