Telefon: 02316
Mobil: 47 26 13 59

Besøksadresse:
Kanalsletta 8

Postadresse:
Postboks 150
4065 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har mastergraden min i rettsvitenskap ved UiB. Jeg har spesialisering innen arbeids-, selskaps- og skatterett (120 sp). Studiet ble gjennomført ved siden av jobb.

Våren 2020 skrev jeg en stor masteroppgave om adgangen til å inngå og gjøre gjeldende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsavtaleforhold. Den finnes her: http://bora.uib.no/handle/1956/24005

Har siden 2021 arbeidet i Advokatfirmaet PwC.