Geir Olav Pedersen

Advokatfirmaet Finn AS
Advokat
Bevilling siden 2007
Telefon: 99 29 40 00
Mobil: 95 46 32 26
Fax: 77 06 27 28

Besøksadresse:
Hans Egedesgate 19

Postadresse:
Postboks 265
9483 HARSTAD

Tilleggsopplysninger:

Spesialfag i selskapsrett.
Erfaring innen tvangsfullbyrdelse og konkurs, arbeidsrett, inndrivning av pengekrav m.m.
Lang erfaring innen eiendom; reklamasjoner etter kjøp og salg, forhold til eierskifteforsikring, bruksrettigheter, jordskifte m.m. Tar oppgjørsoppdrag for private ifbm kjøp og salg.
Lang erfaring innen barnerett/barnevernrett, med saker for fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett innenfor disse områder. Straffesaker som forsvarer eller bistandsadvokat.